Kemijska industrija

Z rešitvami Saop Proizvodnja podpiramo specifične informacijske zahteve pri podpori poslovnih in proizvodnih procesov v kemijski industriji. Saop Proizvodnja zagotavlja obvladovanje poslovnih, procesnih in zakonskih tveganj v kemijskih podjetjih, učinkovito vodenje ter hiter odziv na zahteve trga.

Rešitve Saop Proizvodnja podpirajo poslovanje in proizvodnjo širokega nabora podjetij s področja kemijske industrije, kot so proizvajalci kemičnih izdelkov, barv in lakov, kmetijskih kemikalij, farmacevtskih in kozmetičnih izdelkov ter proizvajalci plastike in gume.

Saop Proizvodnja - kemijska industrija (foto: Designed by master1305 Freepik)
Saop Proizvodnja - kemijska industrija (foto: Designed by master1305 Freepik)

Posebnosti

Evidenca porabe materiala po šaržah – poseben program, ki se ga uporablja na delovnem mestu v proizvodnji, kjer se mešajo surovine, omogoča neposredno beleženje porabe materialov po šaržah, beleženje meritev v časovnih intervalih ter pripravo sinteznih listov.

Vodenje izdelanih artiklov po šaržah – Saop Proizvodnja samodejno izdela skladiščne dokumente za porabo materialov in izvede prejeme izdelanih artiklov. S tem zagotavlja natančno evidenco dejanske porabe materiala namesto normativne porabe.


Celovite zmožnosti za obvladovanje kemijske proizvodnje

Poslovno-proizvodni informacijski sistem Saop Proizvodnja pokriva vse vidike in posebnosti poslovanja proizvodnje. Dovršena podpora proizvodnemu in vsem podpornim procesom je tista odlika, ki uporabnikom dodaja konkurenčno prednost.


Več nivojski in variantni osnovni normativi

• surovine – recepture,
• operacije – tehnološki postopki,
• substituti surovin in polizdelkov,
• šifrant standardnih delovnih operacij,
• nastavljive formule za izračune normativov,
• nadomestni artikli končnih izdelkov.


Evidenca materialov

• vodenje porabe surovin po ISO sledljivosti (A-testi, serijskimi številkami, certifikati),
• vodenje izdelave polizdelkov in končnih izdelkov po ISO sledljivosti (serijska številka),
• beleženje ISO kode s pomočjo črtne kode in mobilnimi napravami,
• odlagalna mesta v skladiščih z možnostjo omejitve na težo, dimenzije, posamezen artikel.


Nadzor in spremljanje proizvodnje na delovnem mestu


• beleženje porabe časa dela ekipe ali posameznega delavca,
• porabe planiranih surovin in polizdelkov po ISO kodi po posameznih operacijah,
• izdelavo polizdelkov in končnih izdelkov po vrsti kvalitete in ISO kode,
• poraba pomožnih sredstev,
• beleženje specifičnih meritev v fazi mešanja za izdelavo sinteznega lista,
• po mešalnih posodah je beleženje podatkov lahko različno,
• zajem podatkov z mobilnimi ali stacionarnimi napravami,
• evidenca napak in zastojev, ki se jih v realnem času elektronsko sporoča odgovornim osebam,
• opcija elektronska povezava s tehtnicami in mešalnimi posodami, če le-te to omogočajo,
• opcija zajem podatkov, ki jih lahko posreduje posamezna mešalna posoda, za potrebe dodatne analize.

Delovni nalogi

• poljubno število vrst planskih in proizvodnih delovnih nalogov,
• različne možnosti prenosa pozicij prodajnega naročila na delovne naloge,
• normativi delovnih nalogov ločeni od osnovnih normativov,
• variante, prioritete in statusi delovnih nalogov,
• rezervacije surovin po ISO kodi na osnovi receptur delovnih nalogov in zaloge,
• dodatna programska orodja za kreiranje in pripravo normativov delovnih nalogov,
• specifične dodatne rešitve za prilagoditev procesov proizvodnje,
• priprava in vodenje merilnih in kontrolnih protokolov,
• avtomatska povezava s skladišči za surovine in izdelke,
• plan prenosnic surovin v medfazna skladišča na osnovi zaloge in plana delovnih nalogov,
• enostavno planiranje kapacitet strojev na osnovi delovnih listov,
• planiranje in naročanje surovin na osnovi kosovnic delovnih nalogov,
• terminiranje operacij delovnih nalogov – opcija v ločenem programu,
• avtomatski nabor potrebnih A-testov ali certifikatov iz izdajnic materialov za delovni nalog pri izdelavi dobavnice za odpremo,
• storitveni nalogi za potrebe servisa, vzdrževanja in storitev laboratorija.


Kalkulacije

• poljubno število različnih izračunov pred in pokalkulacije,
• predkalkulacije na osnovi osnovnih normativov ali delovnih nalogov,
• izračun cen in zapis v cenike,
• pokalkulacije delovnih nalogov,
• arhivi pred in pokalkulacije,
• primerjave arhiv, planirano – realizirano že v fazi postopka izdelave.