Prilagodljivost

Izkušnje kažejo, da bogata in preprosta parametrizacija ERP sistem MIT večinoma zadošča za podporo še tako zahtevnih poslovnih sistemov. V podjetjih pa so določene poslovne funkcije tako specifične, da jih ni mogoče pokriti s parametrizacijo, naročnik pa jih ne želi spreminjati, ker mu prinašajo dodano vrednost.

MIT je rezultat našega lastnega razvoja, zato ga lahko po potrebi prilagajamo.

Za poslovne procese, za katere MIT ne zagotavlja ustrezne informacijske podpore, lahko za naročnika razvijemo njemu prilagojene dodatne programske module – razvoj poslovnih rešitev po naročilu.

Te posebne rešitve za naročnike so neposredno vgrajene v informacijski sistem MIT, kar omogoča nadgrajevanje verzij programa brez težav za uporabnike prilagoditev. To je tudi naša ključna prednost pred podobnimi produkti tujih ponudnikov.

MIT omogoča izbiro jezika na nivoju uporabnika in podpira različne lokalne zakonodaje.

ERP sistem MIT - prilagodljivost