Mobile@MIT za mobilno poslovanje

Mobilno zajemanje podatkov

Mobilno zajemanje podatkov odpira nove možnosti v organiziranju poslovnih procesov v skladiščih in drugod, kjer je smotrno podatke vnašati v prenosne naprave. Rešitev, ki smo jo razvili, omogoča mobilno delo z dokumenti materialno blagovnega knjigovodstva. Podatke lahko vnašamo v Prevzemnice, Izdajnice, Prejemnice, Prenosnice, Dobavnice in Inventure.

Za delo s prenosnimi terminali smo izdelali namenske grafične vmesnike, ki se uporabljajo na standardizirani ločljivosti, ki jo uporablja večina prenosnih naprav. Sinhronizacija podatkov poteka dvosmerno, kar pomeni, da se v prenosni terminal vneseni podatki prenesejo v osrednjo zbirko podatkov, novi podatki iz osrednje zbirke podatkov, potrebni za delo na terenu, pa se prenesejo na prenosni terminal. Pri delu lahko uporabimo različne prenosne naprave. Od množično uporabnih in temu primerno cenovno dostopnih dlančnikov, do industrijskih prenosnih terminalov. Pri izbiri strojne opreme vam bomo seveda z veseljem pomagali. Podatke lahko vnašamo ročno ali s čitalcem črtne kode (v prihodnje tudi z RFID tehnologijo).

Koristi, ki izhajajo iz mobilnega zajema podatkov so predvsem na področju zmanjševanja potrebnega obsega dela in večje kakovosti vnesenih podatkov.

MIT mobilno zajemanje podatkov

Programska podpora dela na terenu ali potovanju – za komercialiste, serviserje, vodstvene delavce…

Cilj mobilnih aplikacij je podpora delu zaposlenih izven pisarniškega okolja. Komercialisti, serviserji, nabavniki in nenazadnje vodstvo podjetja lahko svoje delo opravljajo tudi na terenu. Zato smo razvili skupino mobilnih rešitev, s katerimi direktorji na terenu spremljajo poslovanje podjetja, komercialisti vnašajo in spremljajo prodajna naročila, serviserji beležijo porabo ur in materiala pri terenskem delu,…

m.Prodaja

m.PS

m.Naročila

m.SN

m.BI


m.Prodaja (Mobilna terenska prodaja)

Prodajni referent neposredno pri kupcu vnese prodajno naročilo. V podporo so mu v naprej vneseni dogovori v obliki prodajnih cenikov, ki ponujajo dogovorjeni nabor artiklov s cenami in popusti. Oblikovano naročilo nato prevzame zaledna pisarna, ki preveri dobavne roke in pošlje potrditev naročila kupcu. Pri naročniški proizvodnji služba tehnologije razpiše delovne naloge, v trgovski dejavnosti pa se iz na terenu vnesenega prodajnega naročila oblikuje nabavno naročilo.

m.PS (Mobilni potni stroški)

Zaposleni morajo predložiti obračun potih stroškov v računovodstvo, če želijo prejeti povračila. Najpreprosteje je, če delo opravijo neposredno na terenu po zaključenem delu ali kar sproti na večdnevni službeni poti.


m.Naročila (Mobilna nabavna naročila)

Prevzem blaga je v organiziranem podjetju mogoč samo na osnovi nabavnega naročila. Pogosto mora nabavni referent blago naročati neposredno na terenu. Z vnosom mobilnega nabavnega naročila zato pripravi pogoje za prevzem blaga na skladišče, dobavitelju pa iz sistema pošlje potrjeno naročilnico ali mu jo natisne s prenosnim tiskalnikom.

 m.SN (Mobilni servisni nalogi)

Terenski serviserji svoje naloge za delo prejmejo v elektronski obliki na tablici. Sprejemna služba v podjetju jim razporeja naloge po prioriteti in krajevni bližini. Serviser na naloge zabeleži porabo materiala, porabljene ure in stroške prevoza. Vsi stroški se na osnovi dogovorov, zapisanih v cenikih in pogodbah, zaračunavajo kupcu. Servisni nalogi lahko služijo tudi za obračun potni stroškov.


m.BI (Mobilni BI)

Neposredni nadzor delovanja podjetja je ena izmed vlog mobilnega BI. Na priročnih tablicah ali mobilnih telefonih si direktorji ogledujejo ključne kazalnike poslovanja celotnega podjetja ali njegovih delov (poslovnih enot, profitnih centrov, projektov ali stroškovnih mest). Letna, kvartalna in mesečna poročila jim služijo za oceno opravljenega dela in predstavitev rezultatov lastnikom. Na osnovi dnevnih poročil usmerjajo poslovanje in izvajajo potrebne korektivne ukrepe. Iz podatkov kupca (promet, terjatve, zamude, struktura prodaje,…) si na terenu oblikujejo pogajalska izhodišča pri pogajanju o novih cenah, kar zaradi svežih in točnih podatkov vedno prinese želene rezultate.