Kovinarska in strojna industrija

V podjetju Seyfor z rešitvami Saop Proizvodnja nudimo celovite informacijske sisteme za podporo poslovanju in proizvodni dejavnosti proizvajalcev strojnih delov, strojev in specifičnih naprav ter podjetij, ki se ukvarjajo z razrezom materialov in krojenjem pločevine.

Posebnosti panoge

Optimizacija porabe materiala – material predstavlja najvišji strošek, zato ima izboljšanje izkoriščenosti materiala neposreden vpliv na poslovni rezultat. Saop Proizvodnja rešuje problem optimizacije razreza pločevine in profilov z rezilnimi listami, ki omogočajo različne dimenzijske vnose in avtomatski zapis v osnovne normative kosovnic. Rešitev je povezana s sistemom spremljanja proizvodnje, ki načrtovan razrez materiala optimalno razvrsti po kakovosti in dimenziji. Poleg tega rešitev omogoča evidenco porabe materialov ter dela stroja in delavca.

Obvladovanje izdelkov – vedno več različnih izdelkov povzroča težave pri doseganju končnih terminov. Saop Proizvodnja podpira skupinska delovna mesta, prek katerih podjetje posamezna delovna mesta poveže v delovne enote. Na ravni enot nato načrtujejo tako kapacitete kot porabo in dobavo materiala. Enote se med seboj terminsko usklajujejo in večino problemov rešijo na svojem nivoju. Koristi takšne informacijske organiziranosti se kažejo v zmanjšanju pretočnih časov in znižanju zalog. Dobave materialov se izvajajo sukcesivno, na ravni projektov, pri čemer se plačila nabavljenih materialov porazdeljujejo terminsko.

Saop Proizvodnja - poslovne rešitve za kovinarsko in strojno industrijo
Saop Proizvodnja - poslovne rešitve za kovinarsko in strojno industrijo (foto: pixabay.com)
  • Več nivojski in variantni osnovni normativi
  • Delovni nalogi
  • Kalkulacije
  • Evidenca materialov
  • Nadzor in spremljanje proizvodnje na delovnem mestu

Celovite zmožnosti za obvladovanje kovinsko-predelovalne proizvodnje


Poslovno-proizvodni informacijski sistem Saop Proizvodnja pokriva vse vidike in posebnosti poslovanja proizvodnje. Dovršena podpora proizvodnemu in vseh podpornih procesov je tista odlika, ki uporabnikom dodaja konkurenčno prednost.


Več nivojski in variantni osnovni normativi

• materiali – kosovnice
• operacije – tehnološki postopki
• orodja, šablone, kalupi, vodenje kartice porabe, amortizacije in stanja
• substituti materialov in polizdelkov
• šifrant standardnih delovnih operacij
• nastavljive formule za izračune normativov
• rezilne liste materialov v alternativnih merskih enotah
• nadomestni artikli končnih izdelkov


Kalkulacije

• poljubno število različnih izračunov pred in pokalkulacij
• predkalkulacije na osnovi osnovnih normativov ali delovnih nalogov
• izračun cen in zapis v cenike
• pokalkulacije delovnih nalogov
• arhivi pred in pokalkulacij
• primerjave arhiv, planirano – realizirano že v fazi postopka izdelave


Nadzor in spremljanje proizvodnje na delovnem mestu


• optimizacija razreza materialov po vrsti, kvaliteti in dimenziji vhodnega materiala
• beleženje porabe časa dela ekipe ali posameznega delavca
• porabe planiranih materialov in polizdelkov po ISO kodi
• izdelavo polizdelkov in končnih izdelkov po vrsti kvalitete in ISO kode
• poraba orodij in pomožnih sredstev
• beleženje vsebine podatkov je po strojih lahko različno
• zajem podatkov z mobilnimi ali stacionarnimi napravami
• evidenca napak in zastojev, ki se jih v realnem času elektronsko sporoča odgovornim osebam
• opcija elektronska povezava s tehtnicami
• opcija zajem podatkov, ki jih lahko posreduje posamezen stroj, za potrebe dodatne analize

Delovni nalogi

• poljubno število vrst planskih in proizvodnih delovnih nalogov
• različne možnosti prenosa pozicij prodajnega naročila na delovne naloge
• normativi delovnih nalogov ločeni od osnovnih normativov
• variante, prioritete in statusi delovnih nalogov
• rezervacije materialov po ISO kodi na osnovi kosovnic delovnih nalogov in zaloge
• dodatna programska orodja za kreiranje in pripravo normativov delovnih nalogov
• specifične dodatne rešitve za prilagoditev procesov proizvodnje
• priprava in vodenje merilnih in kontrolnih protokolov
• avtomatska povezava s skladišči za materiale in izdelke
• plan prenosnic materialov v medfazna skladišča na osnovi zaloge in plana delovnih nalogov
• enostavno planiranje kapacitet strojev na osnovi delovnih listov
• planiranje in naročanje materialov na osnovi kosovnic delovnih nalogov
• terminiranje operacij delovnih nalogov – opcija v ločenem programu
• avtomatski nabor potrebnih A-testov ali certifikatov iz izdajnic materialov za delovni nalog pri izdelavi dobavnice za odpremo
• storitveni nalogi za potrebe servisa, vzdrževanja in storitev na terenu


Evidenca materialov

• vodenje porabe materialov po ISO sledljivosti (A-testi, serijske številke, certifikati)
• vodenje izdelave polizdelkov in končnih izdelkov po ISO sledljivosti (serijska številka)
• beleženje ISO kode s pomočjo črtne kode in mobilnimi napravami
• vodenje koristnih ostankov po ISO kodi
• odlagalna mesta v skladiščih z možnostjo omejitve na težo, dimenzije, posamezen artikel