Dolgoletne izkušnje

Od začetkov prvotnega podjetja, torej od leta 1989, nam je informacijsko podporo poslovanja zaupalo že blizu 200 podjetij. Bili smo med prvimi domačimi ponudniki, ki smo zmogli konkurirati tujim rešitvam tudi v najzahtevnejših poslovnih sistemih kot so npr. Steklarna Hrastnik, Belimed Grosuplje, Dinos Ljubljana, Surovina Maribor, Melamin Kočevje,… Leta 1995 smo prvi v Sloveniji zagotavljali stabilne celovite rešitve v Windows okolju. Ves čas delovanja smo bili usmerjeni v najzahtevnejše projekte, še posebej v proizvodnih podjetjih. V zadnjih letih pa smo z bogatimi izkušnjami in prilagodljivo programsko opremo pripravili povsem nov produkt za manjša in manj zahtevna podjetja.


Spodaj na kratko predstavljamo nekaj naših značilnih projektov.


Steklarna Hrastnik d.d.


 • izredna organizacijska zahtevnost
 • celoten poslovni informacijski sistem podprt z našo programsko opremo
 • povezave s specialističnimi programskimi rešitvami drugih partnerjev (visokoregalna skladšča)
 • kombiniran obračun proizvodnje: dejanska in normativna poraba
 • BI@MIT – Poslovno obveščanje

Dinos d.o.o., Ljubljana


 • celoten poslovni informacijski sistem podprt z našo programsko opremo
 • drobni odkup odpadnih surovin in povezava z elektronskimi tehtnicami
 • dokumentacija Evidenčni listi
 • BI@MIT – Poslovno obveščanje

Surovina d.o.o.


 • celoten poslovni informacijski sistem podprt z našo programsko oprem
 • drobni odkup odpadnih surovin in povezava z elektronskimi tehtnicami
 • dokumentacija Evidenčni listi
 • BI@MIT – Poslovno obveščanje

Medex d.o.o.


 • celoten poslovni informacijski sistem podprt z našo programsko opremo
 • sledljivost
 • specifične rešitve: ambulantna prodaja, RIP poslovanje s trgovci, povezava z WMS sistemom Jungheinrich
 • BI@MIT – Poslovno obveščanje

DAIHEN VARSTROJ d.d.


 • celoten poslovni informacijski sistem podprt z našo programsko opremo
 • spremljanje projektov, e-likvidatura
 • BI@MIT – Poslovno obveščanje, mobilno zajemanje podatkov mobile@MIT

Melamin d.d. Kočevje


 • celoten poslovni informacijski sistem podprt z našo programsko opremo
 • direktorski informacijski sistem izveden z MS OLAP tehnologijo
 • BI@MIT – Poslovno obveščanje

Loterija Slovenije d.d., Ljubljana


 • celoten računovodski informacijski sistem podprt z našo programsko opremo, specifične rešitve
 • BI@MIT – Poslovno obveščanje

Smart Com d.o.o., Ljubljana


 • celoten poslovni informacijski sistem podprt z našo programsko opremo
 • BI – Poslovno obveščanje

VOC Celje, d.d.


 • celoten poslovni informacijski sistem podprt z našo programsko opremo
 • podpora gradbene dejavnosti: spremljanje projektov, asfaltna baza in avto strojni park

DSC d.o.o., Ljubljana


 • celoten poslovni informacijski sistem podprt z našo programsko opremo

ISKRA AMS d.o.o.


 • celoten poslovni informacijski sistem podprt z našo programsko opremo
 • specialne rešitve: spremljanje projektov, storitveni nalogi, spremljanje proizvodnje, BI@MIT – Poslovno obveščanje

Gorenjska predilnica Škofja Loka


 • celoten poslovni informacijski sistem podprt z našo programsko opremo. Specialne rešitve za tekstilno industrijo.

Termit d.d., Moravče


 • celoten poslovni informacijski sistem podprt z našo programsko opremo
 • podpora več dislociranih enot

Snežnik d.d., Kočevska Reka


 • celoten poslovni informacijski sistem podprt z našo programsko opremo
 • BI@MIT – Poslovno obveščanje

Svema Co. d.o.o., Ljubljana


 • celoten poslovni informacijski sistem podprt z našo programsko opremo, storitveni nalogi

Hram Holding, finančna družba, d.d.


 • finance in računovodstvo, prodaja, nabava, plače in kadrovska evidenca, zunanjetrgovinsko poslovanje

Center za rehabilitacijo invalidov d.o.o., Celje


 • prodaja, materialno knjigovodstvo, proizvodnja

Korona inženiring d.d. Ljubljana


 • finance in računovodstvo, kadrovski podsistem, spremljanje projektov

KOČEVSKI LES d.o.o., Kočevje


 • celoten poslovni informacijski sistem podprt z našo programsko opremo
 • specialne rešitve za gozdarsko dejavnost