Razvoj poslovnih rešitev po naročilu

MIT informatika zagotavlja hiter razvoj novih rešitev za podporo posebnostim poslovanja že v fazi uvedbe poslovnega informacijskega sistema kakor tudi dodatnih aplikacij za podporo nišnim dejavnostim.

Poslovni informacijski sistemi MIT Orkester učinkovito podpirajo standardne poslovne procese in so usklajeni z veljavno zakonodajo. Podjetje MIT informatika poleg pred nastavljenih rešitev za različne proizvodne dejavnosti zagotavlja rešitve, ki so razvite po meri naročnika.

V primeru, ko standardne rešitve ne zadoščajo poslovnim zahtevam naročnikov, predstavlja partner, ki ponuja tudi kakovosten in hiter razvoj poslovnih rešitev po naročilu strateško prednost. Med naročniki takšnih rešitev so predvsem podjetja, kjer:

  • konkurenčnost temelji na inovativnem izvajanju poslovnih procesov;
  • želijo dvigniti produktivnost in kakovost izvajanja osnovne dejavnosti;
  • nabavna veriga (dobavitelji ali kupci) zahteva uporabo nestandardnih informacijskih orodij;
  • izvajajo stalne izboljšave in so poslovni procesi podvrženi nenehni optimizaciji;
  • digitalna preobrazba narekuje razširjanje in krepitev informacijske podpore na vseh segmentih in ravneh poslovanja.

 

Strokovno voden razvoj programske opreme

Pri razvoju programske opreme po naročilu zagotavljamo profesionalno vodenje projekta ter inženirski pristop, s katerim zajamemo vse vidike razvoja unikatne poslovne rešitve:

  • Poslovna analiza

Pri izvedbi poslovne analize skupaj s ključnimi uporabniki definiramo potrebe po informacijski pokritosti posebnih naročnikovih procesov s postopki v ERP sistemu in ugotovimo odstopanja.

  • Funkcionalna specifikacija

Za procese, za katere ugotovimo, da jih ni mogoče zadovoljivo informacijsko podpreti s prilagajanjem rešitve, izdelamo funkcionalno specifikacijo za novo programsko rešitev – bodisi manjšo programsko dodelavo ali za popolnoma nov programski modul.

  • Prototip rešitve

Po naročnikovi potrditvi zasnove rešitve jo razvijemo do faze, ko jo lahko skupaj z naročnikom preverimo in se po potrebi dogovorimo še za manjše prilagoditve.

  • Testiranje

Vsaka takšna rešitev se pretestira najprej v MITu, potem pa še na testnem okolju naročnika na konkretnem poslovnem procesu preden se preda v uporabo v rednem delovnem okolju naročnika in vključi v sistem vzdrževanja.

  • Produkcija

MIT informatika naročniku preda popolnoma funkcionalno programsko opremo, kar zagotavlja kakovostno uporabniško izkušnjo in zadovoljstvo že od prvega dne uporabe v poslovanju.