Upravljanje s kadri

Poenostavljeni kadrovski postopki, hitri obračuni ter avtomatizirana poročila. 

Zadovoljni zaposleni so eden temeljev za uspešno poslovanje. Rešitev združuje bistvene zmožnosti za učinkovito delo kadrovske službe. Prek poenostavljenih postopkov kadrovikom omogoča sprostitev časa za kakovostno spremljanje zaposlencev v skladu s poslovnimi izzivi in strategijo podjetja ter zakonskimi zahtevami.

Glavne prednosti sistema za upravljanje s človeškimi viri:

  • evidenca vseh ljudi, ki sodelujejo s podjetjem (zaposleni, honorarni delavci, detaširani delavci, študentje, potencialni kandidati…);
  • preprost in hiter vnos podatkov;
  • celovito vodenje podatkov o zaposlenih (delovna doba, izračun in spremljanje koriščenja dopusta, podatki o družinskih članih);
  • širok izbor poročil, pregledov, statistik in analiz;
  • poenostavljen obračun plač in drugih prejemkov;
  • elektronsko poročanje v zakonsko predpisani obliki;
  • vodenje kompetenc;
  • upravljanje izobraževanj.
Saop Proizvodnja upravljanje s kadri
Saop Proizvodnja upravljanje s kadri

Evidentiranje, spreminjanje in vpogledi v osebne podatke so urejeni s pravicami uporabnikov do podatkov ter zabeleženi v sistemu, kar zagotavlja varovanje osebnih podatkov v skladu z zakonodajo.

Učinkovit obračun plač

Obračun plač podpira pred nastavljena izplačila v skladu z zakonodajo. Neposredne povezave s finančno-računovodskim podsistemom (glavna knjiga, potni stroški, plačilni promet), evidenco prisotnosti ter s kadrovsko evidenco zagotavljajo hitro izvedbo obračuna in odpravo napak pri zbiranju podatkov za obračun.

Upravljanje s kompetencami

Na osnovi podatkov o izobrazbi in usposobljenosti sodelavcev kadroviki enostavno poiščejo najustreznejšega kandidata za neko delovno mesto glede na zahteve za to delovno mesto – sistemizacijo delovnih mest. V vsakem trenutku imajo na voljo informacije o zunanjih izobraževanjih, ki se jih je zaposleni udeležil in o stroških izobraževanj. Sistem ob tem samodejno opozarja na potrebno obnovo certifikatov, zdravniške preglede pa tudi na podaljšanje zaposlitvenih pogodb.

Osebni portal

Osebni portal kadrovikom omogoča pregledno in hitro pošiljanje dokumentov zaposlenim. Posredovanje dokumentov poteka v elektronski obliki, zato takšna rešitev že v osnovi zniža stroške, poleg tega pa prinese tudi do 90-odstotno razbremenitev ljudi v kadrovski službi s pripravo in pošiljanjem različne dokumentacije zaposlenim.