O podjetju

MIT informatika d.o.o.
Smledniška cesta 140
4000 Kranj

Davčna številka: 38835843
Matična številka: 7049595

Podjetje MIT informatika je nastalo iz skupine inovatorjev, ki je začela delovati leta 1988. Od začetka delovanja smo specializirani za razvoj, implementacijo ter vzdrževanje in podporo poslovnih informacijskih rešitev.

Uspešno izvedeni projekti so nam omogočili nenehno rast tako po številu zaposlenih kot tudi po prihodkih. V začetku leta 2001 smo se preselili v novo poslovno stavbo, kar poleg dobrih delovnih pogojev omogoča tudi izvajanje šolanj, delavnic in predstavitev za naše partnerje v lastni, sodobno opremljeni računalniški učilnici.

Danes je MIT informatika z 20 strokovnjaki s poglobljenimi informacijskimi ter poslovnimi znanji in obsežnimi izkušnjami eno vodilnih slovenskih podjetij na področju poslovnih informacijskih rešitev.

MIT informatika, ekipa, posel smo ljudje

Posel smo ljudje. Številke niso vse. V podjetju MIT informatika stavimo na dobre odnose – gradimo jih s poslovnimi partnerji in pod lastno streho.


Naše poslanstvo

Svojim partnerjem zagotoviti prijazno in učinkovito informacijsko podporo poslovanja, vodstvu pa točne, popolne in pravočasne informacije za odločanje.

Poslovna strategija

Visoka kakovost produktov in storitev, celovitost informacijskih rešitev, posluh za potrebe uporabnikov, dolgoročno partnerstvo z naročniki, partnerstva s podjetji, ki so vodilna na posameznih specialnih področjih.

Poslovna usmeritev

Specializirani smo za razvoj in implementacijo poslovnih programskih rešitev. Menimo, da nam je prav specializacija omogočila, da smo po obsegu in kvaliteti ponudbe v samem vrhu ponudnikov na področju poslovne informatike v Sloveniji.

Z lastnimi programskimi rešitvami, ki so plod dolgoletnih izkušenj ter obsežnega organizacijskega in informacijskega znanja, smo sposobni zadovoljiti potrebe tudi najbolj zahtevnih naročnikov.

Naša druga temeljna značilnost je izrazita usmerjenost k dolgoročnemu partnerstvu. Vzdrževanje programske rešitve in kakovostna podpora uporabnikom zagotavljata, da bodo prednosti integriranega poslovnega informacijskega sistema temeljito izrabljene. V dolgoročnem sodelovanju z vami bomo poskrbeli, da bo vaš poslovni informacijski sistem v koraku s časom s tehnološkega, funkcionalnega in organizacijskega vidika ter da bo usklajen z zakonskimi spremembami. Vaša investicija bo s tem dolgoročno zavarovana.

Naše glavne usmeritve so:

– ponudba celovitih poslovnih programskih rešitev,
– zagotavljanje vseh potrebnih informacijskih storitev,
– prilagojene rešitve glede na velikost podjetja,
– izrazit poudarek na kvaliteti in zanesljivosti,
– sprotno usklajevanje programskih rešitev z zakonodajo ter hitra realizacija dodatnih zahtev naročnikov.

Izkušnje kažejo, da večino poslovnih procesov lahko ustrezno podpremo že s samo parametrizacijo programske rešitve. Poslovne procese, ki so specifični za določeno poslovno okolje, podpremo s preoblikovanjem poslovnih procesov ali pa s prilagajanjem programske rešitve.

Implementacije poslovnih IS se lotevamo projektno. Učinkovito vodenje projekta zagotavlja, da bo projekt v intenzivnem sodelovanju z naročnikovimi ključnimi uporabniki in vodstvom izpeljan v dogovorjenem obsegu, rokih in finančnih okvirih.

Programska oprema je orodje, ki je brez primernega znanja za pravilno in učinkovito rabo sama sebi namen. Uvedba MIT programskih rešitev v podjetje traja v povprečju le 3-6 mesecev od podpisa pogodbe. Ravno ti kratki uvajalni časi so naša konkurenčna prednost.

Zakaj je MIT pravi partner:

S svojo več kot 20 člansko ekipo strokovnjakov nudimo partnerstvo na področju poslovne informatike slovenskim podjetjem ne glede na velikost, zahtevnost poslovnega okolja ali panogo, v kateri podjetje deluje.

Lasten razvoj

Z lastnimi programskimi rešitvami, ki so plod dolgoletnih izkušenj ter obsežnega organizacijskega in informacijskega znanja, smo sposobni zadovoljiti potrebe tudi najbolj zahtevnih naročnikov.

Znanje in izkušnje

Naš cilj je, da bo nova programska rešitev čimbolj učinkovito podpirala poslovanje podjetja in se bo sposobna prilagajati zahtevam, ki izhajajo iz dinamičnega poslovnega okolja. Prisluhnili bomo vašim potrebam in skupaj z vami našli optimalno rešitev.

Poznavanje poslovnih procesov

Naše poznavanje poslovnih procesov zagotavlja, da bosta izdelani koncept in vizija razvoja poslovnega informacijskega sistema vašemu podjetju zagotovila konkurenčno prednost ter povečala zadovoljstvo vaših partnerjev in naročnikov.

Prilagodljivost

Izkušnje kažejo, da večino poslovnih procesov lahko podpremo s parametrizacijo rešitve. Za poslovne procese, ki so specifični za vaše podjetje pa bomo skupaj poiskali najoptimalnejšo rešitev, s preoblikovanjem poslovnih procesov ali pa s prilagajanjem programskih rešitev.

Projektni pristop

Učinkovito vodenje projekta zagotavlja, da bo projekt v intenzivnem sodelovanju z naročnikovimi ključnimi uporabniki in vodstvom izpeljan v dogovorjenem obsegu, rokih in finančnih okvirih.

Izobraževanje

Merilo za uspešnost projekta je učinkovita uporaba vpeljane rešitve, kar zagotavljamo s kvalitetnim izobraževanjem in uvajanjem uporabnikov.

Dolgoročno partnerstvo

Vzdrževanje programske rešitve in kakovostna podpora uporabnikom zagotavljata, da bodo prednosti integriranega poslovnega informacijskega sistema temeljito izrabljene. V dolgoročnem sodelovanju z vami bomo poskrbeli, da bo vaš poslovni informacijski sistem v koraku s časom s tehnološkega, funkcionalnega in organizacijskega vidika ter da bo usklajen z zakonskimi spremembami. Vaša investicija bo s tem dolgoročno zavarovana.