O podjetju

MIT informatika d.o.o.
Sv. Duh 274
4220 Škofja Loka

Davčna številka: 38835843
Matična številka: 7049595

MIT informatika je vodilni partner proizvodnih in storitvenih podjetij, ki že 30 let svetuje in implementira inovativne informacijske rešitve za optimizacijo in avtomatizacijo poslovno – proizvodnih procesov. Zagotavljamo celovit nabor standardnih in nišnih rešitev, s katerimi podjetja pridobijo najboljše poslovne prakse in podprejo svoje konkurenčne prednosti.

Vodilo dejavnosti podjetja MIT informatika je uspešno poslovanje naših naročnikov z uporabo kakovostnih in cenovno privlačnih poslovnih programov. Zato smo oblikovali sinergijo poslovnih, procesnih in informacijskih znanj, ki jo pooseblja ekipa izkušenih multidisciplinarnih strokovnjakov. Prek storitev poslovnega svetovanja in reinženiringa poslovnih procesov uvajamo preizkušene in trajne poslovne informacijske rešitve. S stalnim vlaganjem v usposabljanje strokovnjakov in razvoj ter s tesnim sodelovanjem z uporabniki ustvarjamo nove inovativne informacijske rešitve in storitve, s katerimi podjetja odgovarjajo na zahtevne izzive digitalne transformacije.

MIT informatika, ekipa, posel smo ljudje

Posel smo ljudje. Številke niso vse. V podjetju MIT informatika stavimo na dobre odnose – gradimo jih s poslovnimi partnerji in pod lastno streho.


Naša vizija

V Sloveniji želimo biti prva izbira proizvodnih in storitvenih podjetij različnih branž, ko se odločajo za celovito poslovno informacijsko prenovo.

Naše poslanstvo

Svojim partnerjem zagotavljamo prijazno in učinkovito informacijsko podporo poslovanja, vodstvu pa točne, popolne in pravočasne informacije za odločanje.

Poslovna strategija

Zagotavljamo visok nivo poslovnega znanja v posameznih dejavnostih, da imajo naročniki v naših svetovalcih enakovredne sogovornike, ki razumejo poslovne potrebe in izzive in znajo zanje poiskati prave rešitve za uspešno poslovanje in rast

Z dolgoročnim partnerstvom naročnikom zagotavljamo sodobna IT orodja, s katerimi bodo lahko podprli svojo digitalno preobrazbo.

Razvijamo inovativne, visokokakovostne in posameznim naročnikom prilagojene programske rešitve, ki zagotavljajo naročnikom konkurenčno prednost in zadovoljstvo njihovi kupcev.

Manjšim proizvodnim podjetjem omogočamo uporabo odličnega ERP sistema kot oblačno storitev.

Z namenom zagotoviti naročnikom najboljše rešitve se bomo še naprej povezovali in sodelovali s podjetji, ki so vodilna na MITu komplementarnih področjih.


Zakaj je MIT pravi partner


Lasten razvoj

Z lastnimi programskimi rešitvami, ki so plod dolgoletnih izkušenj ter obsežnega organizacijskega in informacijskega znanja, smo sposobni zadovoljiti potrebe tudi najbolj zahtevnih naročnikov.

Znanje in izkušnje

Naš cilj je, da bo nova programska rešitev čimbolj učinkovito podpirala poslovanje podjetja in se bo sposobna prilagajati zahtevam, ki izhajajo iz dinamičnega poslovnega okolja. Prisluhnili bomo vašim potrebam in skupaj z vami našli optimalno rešitev.

Poznavanje poslovnih procesov

Naše poznavanje poslovnih procesov zagotavlja, da bosta izdelani koncept in vizija razvoja poslovnega informacijskega sistema vašemu podjetju zagotovila konkurenčno prednost ter povečala zadovoljstvo vaših partnerjev in naročnikov.

Prilagodljivost

Izkušnje kažejo, da večino poslovnih procesov lahko podpremo s parametrizacijo rešitve. Za poslovne procese, ki so specifični za vaše podjetje pa bomo skupaj poiskali najoptimalnejšo rešitev, s preoblikovanjem poslovnih procesov ali pa s prilagajanjem programskih rešitev.

Projektni pristop

Učinkovito vodenje projekta zagotavlja, da bo projekt v intenzivnem sodelovanju z naročnikovimi ključnimi uporabniki in vodstvom izpeljan v dogovorjenem obsegu, rokih in finančnih okvirih.

Izobraževanje

Merilo za uspešnost projekta je učinkovita uporaba vpeljane rešitve, kar zagotavljamo s kvalitetnim izobraževanjem in uvajanjem uporabnikov.

Dolgoročno partnerstvo

Vzdrževanje programske rešitve in kakovostna podpora uporabnikom zagotavljata, da bodo prednosti integriranega poslovnega informacijskega sistema temeljito izrabljene. V dolgoročnem sodelovanju z vami bomo poskrbeli, da bo vaš poslovni informacijski sistem v koraku s časom s tehnološkega, funkcionalnega in organizacijskega vidika ter da bo usklajen z zakonskimi spremembami. Vaša investicija bo s tem dolgoročno zavarovana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Preberi več