MIT OrkesterM – ERP za manjša proizvodna podjetja

MIT OrkesterM je prilagojen posebnostim poslovanja manjših proizvodnih podjetij in je zato v številnih pogledih eden najbolj inovativnih poslovnih informacijskih sistemov v Sloveniji. 


Poslovni informacijski sistem MIT OrkesterM združuje zaokrožen nabor funkcionalnosti za celovito vodenje manjših proizvodnih podjetij. MIT OrkesterM je zasnovan modularno, zato omogoča uvedbo funkcionalnosti glede na dejanske poslovne potrebe naročnika:

  • finančno-računovodsko poslovanje (glavna knjiga, saldakonti, plače…);
  • logistika in komerciala: materialno blagovno knjigovodstvo, fakturiranje, vodenje nabave, vodenje prodaje;
  • proizvodnja: kosovnice, tehnološki postopki, delovni nalogi, spremljanje proizvodnje.
MIT OrkesterM - poslovni informacijski sistem za manjša proizvodna podjetja
MIT OrkesterM - poslovni informacijski sistem za manjša proizvodna podjetja

Untitled1

Vodnik po postopkih za avtomatizacijo dela

MIT OrkesterM je že v sami zasnovi narejen za čimbolj enostavno uporabo v manjših podjetjih. Ena najbolj inovativnih funkcionalnosti je vodnik po postopkih, ki uporabnikom omogoča, da imajo za najbolj uporabljane postopke vnaprej določen delovni tok opravil. Program uporabnike sam usmerja, hkrati pa so jim v vsakem trenutku na voljo tiste informacije in funkcionalnosti, ki so povezane s trenutnim opravilom. Zaposleni tako ob uporabi programov MIT OrkesterM kar največ delovnega časa posvetijo strokovnemu delu in minimalno administraciji ter vnašanju podatkov.


Untitled2

Popolna prilagojenost za učinkovito poslovanje

Program MIT OrkesterM odlikujejo vgrajene dobre prakse in možnost hitrega prilagajanja na posebnosti poslovanja. Glavni procesi so že prednastavljeni glede na tip proizvodnje. Posebna prednost pa je možnost vodenja različnih tipov proizvodnje (enostavno, maloserijsko, velikoserijsko, projektno) hkrati – z istim programom! Vsi procesi so tudi nastavljivi. Tako uporabnikom ni treba investirati v nove programe ali dograditve, če se njihovo poslovanje ali proizvodnja spremeni.


Untitled3

Kakovostni podatki za odločanje in vodenje

Delovna dokumentacija se ustvarja sproti v elektronski obliki, podatke se vnaša samo enkrat, vse informacije pa so hitro na voljo v različnih programskih modulih. Vodstvo ima hkrati takojšen pregled nad izvajanjem posameznih delovnih nalog, pri čemer lahko do informacij dostopa prek različnih mobilnih naprav.


Untitled4

Povezljivost z drugimi poslovnimi programi

Manjša proizvodna podjetja v veliki meri koristijo storitve računovodskih servisov, nimajo pa na voljo prilagojenih rešitev za podporo pri osnovni dejavnosti. MIT OrkesterM je kot vodilno rešitev za podporo pri proizvodnji v majhnih podjetjih možno enostavno povezati s knjigovodskimi programi drugih proizvajalcev. Sistem omogoča tudi povezljivost s programi MS Office in Open Office.


glossy-light-bulb

Glavne značilnosti

  • preprosta uporaba
  • avtomatizirani postopki
  • prednastavljeni procesi
  • hitra strokovna uvedba
  • kakovostna uporabniška podpora
  • celovite funkcionalnosti
  • enostavno spreminjanje procesov in delovnih postopkov