Vsebine posveta

MIT_informatika_webinar

Webinar se začne ob 9. uri in traja med 30 in 45 minut.


1. webinar, 22. september 2020

Prav je, da pričakujete samo prvovrstne rešitve – tudi pri obračunu plač

Na webinarju smo predstavili prednosti in dodatne izboljšave SAOP plačnega modela.

Leto 2019 je bilo za naše podjetje prelomno leto, saj smo združili moči s podjetjem SAOP z namenom, da našim uporabnikom ponudimo še boljšo uporabniško izkušnjo. MIT Orkester je celovita rešitev, ki pokriva zelo širok spekter rešitev, vendar si želimo v prihodnje še bolj osredotočiti na podporo raznovrstne proizvodnje. Zato verjamemo, da vam lahko naš strateški partner SAOP ponudi nekaj več pri podpori obračuna plač.

Področje plač predstavlja enega pomembnih področij poslovanja podjetja. Saopov program za obračun plač zaokrožajo: obračun plač zaposlenim in drugih osebnih prejemkov, obračun potnih nalogov, registracija delovnega časa in nenazadnje kadrovska evidenca. Sledenje in vključenost zakonodajnih novosti v program ter strokovna podpora uporabnikom je ena ključnih konkurenčnih prednosti Saop iCentra.

Z uporabo celovite rešitve za obračun plač so podatki združeni na enem mestu, vodenje dvojnih evidenc pa ni več potrebno. Program bogatijo:

  • oddaja obrazcev je mogoča direktno iz sistema (eVem, Spot, eNdm),
  • avtomatski uvoz bolniških listov in podatkov o bolniškem staležu, vzdrževanih članih, času zadržanosti od dela, itd.,
  • priprava e- refundacijskih zahtevkov direktno iz programa,
  • sistem za najavo dopustov in elektronsko potrjevanje dopustov,
  • aktivno obveščanje uporabnikov (o poteku zdravniških pregledov, o preteku pogodb, varstvo pri delu, itd.).

Posledično vse našteto pripomore k hitrejši pripravi podatkov za obračun plač, vodenje kadrov pa je preglednejše.

Vsi dokumenti, ki so generirani znotraj iCentra, se shranjujejo v dokumentni sistem, kjer lahko določamo pooblastila. Posamezni uporabnik lahko do svoje elektronske personalne mape dostopa na spletnem portalu Moj info.

Na seminarju smo si pogledali Saop iCenter sistem obračuna plač, kadrovsko evidenco, obračun potnih nalogov, registracijo časa in spletni portal Moj info.


2. webinar, 29. september 2020

Poročilni vidik projektnega poslovanja (uspešnost projektov v podjetju)

Na webinarju vam bomo prikazali delovanje skozi fiktivni scenarij analize podjetja, ki svoje aktivnosti spremlja projektno.

Še nekaj let nazaj je veljalo, da svoje delo vodijo projektno le gradbinci in informatiki, vendar so nenehne spremembe v zadnjih letih narekovale, da so vodilna podjetja tista, ki se znajo hitro prilagoditi spremembam, tako iz organizacijskega kot iz procesnega vidika. Vse spremembe so v projektno vodenih podjetjih takoj vidne, saj projekti  nudijo takojšen vpogled v njegovo trenutno stanje, le to pa je omogočeno preko poročilnega sistema, ki temelji na kvalitetnem ERP. ERP je središče delovanja vsakega podjetja, je ogromna zbirka podatkov, s pomočjo katerih prava, sodobna analitična orodja omogočajo, da ima vodstvo prave in ažurne informacije na voljo takoj. Te so na voljo z enim klikom, na osnovi ključnih kazalnikov poslovanja ter sprotnega spremljanja poslovanja in primerjave z zastavljenimi cilji. Pogled od vrha razkriva splošno kondicijo podjetja, analize podrobnosti pa uspešnost njegovih delov.


3. webinar, 6. oktober 2020

Zakaj bi s projekti delali minus, če se vam lahko smeje ob zelenih številkah?

Na webinarju si bomo pogledali, kako zagotoviti spremljanje projekta, da lahko v kateremkoli trenutku preverite stanje v predvidenih časovnih ter finančnih okvirih.

Ali potrebujete vpogled na trenutno stanje projekta? Koliko ljudi in koliko časa vam pripravlja podatke? V kakšni obliki dobite podatke, ali podatkom verjamete? Ali stroške za čas priprave podatkov upoštevate v stroške tega projekta?

Izkušnje kažejo, da so projektno usmerjena podjetja bolj prilagodljiva zahtevam kupcev, ker se lažje in hitreje odzivajo na njihove želje. Kakovost, cena in pravočasna izvedba so glavni motivi za projektno vodenje. Zmožnost finančnega in časovnega obvladovanja projektov pa prinaša dobičkonosnost. Vsak projekt je glede načina izvedbe enkraten in neponovljiv, vendar imajo vsi enake glavne faze in eno glavno sestavino – človeka. Ob vse večji digitalizaciji, ki posega tudi na področje vodenja projektov, in ob uporabnikom vse bolj prijaznih informacijskih rešitvah za podporo pri sodelovanju, se timsko delo in s tem inovacijski potencial le še krepi.


4. webinar, 13. oktober 2020

Ali lahko z enim klikom najdete želeni izdelek v skladiščih?

Na webinarju vam bomo pokazali, zakaj je pomembna povezanost vseh procesov v podjetju – od vstopa materiala v podjetje do njegovega izstopa v izdelku.

Imate radi pospravljeno doma? Če radi veste kje imate kaj, je torej postopek sledeč: ko k vam prispe paket, ga odprete, preverite vsebino, pripravite prostor zanjo na polici v omari in vsebino odložite. V kateremkoli trenutku veste, kje se vsebina nahaja. In če imate radi pospravljeno doma, zakaj ne bi imeli tudi v podjetju, kajti tu je podobna zgodba, le da je naročenega materiala bistveno več in je bistveno bolj raznovrstno. Material oziroma proizvode v skladišču le primerno označite, določite lokacijo v skladišču in vnesete v ERP sistem. Enostavno kajne? Poleg enostavnosti pa v kateremkoli trenutku veste, kje je vaš material in koliko časa se tam že nahaja. S korektnim vnašanjem v ERP ne samo, da prihranimo čas, ampak tudi točno vemo, kje se blago nahaja. Pri tem pa še poskrbimo za boljšo urejenost in manj stresa.MITov posvet Dobre prakse povezane in sledljive proizvodnjeSerija webinarjev