Lesna in pohištvena industrija

Saop Proizvodnja zagotavlja prilagojene rešitve za podporo proizvajalcem pohištva ter drugim podjetjem iz lesne panoge. Podpira vse proizvodne korake od razreza hlodovine, izdelave decimiranega lesa do proizvodnje končnih pohištvenih izdelkov.

Posebnosti panoge

Variantno naročanje – Saop Proizvodnja v lesno predelovalni industriji pokriva vsa področja poslovanja, zlasti pa se izkaže pri reševanju posebnosti, kot je variantno naročanje pohištvenih elementov. Model variantnega naročanja, ki je bil razvit v sklopu rešitve Saop Proizvodnja, pohištveni proizvajalcem omogoča, da obvladujejo hitro rast števila novih artiklov, polizdelkov in kosovnic, ki so posledica širitve prodajnega programa oziroma različnih izpeljank osnovnega izdelka. Variantno naročanje je integrirano v informacijski sistem in omogoča povezavo z grafičnimi programi za izrisovanje pohištva. Podatki se iz grafičnih programov samodejno prenašajo v kosovnice, pri čemer Saop Proizvodnja nadzira, ali je narisano kombinacijo sploh možno izdelati.

Vodenje polizdelkov in izdelkov – sistem bistveno poenostavlja vodenje razdrobljene proizvodnje prek prenašanja proizvodnih polizdelkov direktno na delovne naloge. Poleg tega ponuja podporo za paketno pakiranje in odpremljanje izdelkov.

Nadzor in sledljivost – v sistem so vgrajene zmožnosti za celostno spremljanje proizvodnje z različnimi sistemi beleženja podatkov, na primer prek črtne kode, magnetne kartice in RFID.Saop Proizvodnja - lesna in pohištvena industrija
Saop Proizvodnja - lesna in pohištvena industrija (Designed by pressfoto / Freepik)

Celovite zmožnosti za obvladovanje lesno-predelovalne proizvodnje

Poslovno-proizvodni informacijski sistem Saop Proizvodnja pokriva vse vidike in posebnosti poslovanja proizvodnje. Dovršena podpora proizvodnemu in vseh podpornih procesov je tista odlika, ki uporabnikom dodaja konkurenčno prednost.


Več nivojski in variantni osnovni normativi

• materiali – kosovnice, ločene variantne kosovnice za potrebe prodaje,
• operacije – tehnološki postopki,
• orodja, šablone, kalupi, vodenje kartice porabe, amortizacije in stanja,
• substituti materialov in polizdelkov,
• šifrant standardnih delovni operacij,
• nastavljive formule za izračune normativov,
• rezilne liste materialov v alternativnih merskih enotah,
• nadomestni artikli končnih izdelkov.


Nadzor in spremljanje proizvodnje na delovnem mestu


• optimizacija razreza materialov po vrsti, kvaliteti in dimenziji vhodnega materiala,
• beleženje porabe časa dela ekipe ali posameznega delavca,
• porabe planiranih materialov in polizdelkov po ISO kodi,
• izdelavo polizdelkov in končnih izdelkov po vrsti kvalitete in ISO kode,
• šaržno vodenje razreza hlodovine, sušenja lesa in decimiranega lesa,
• poraba orodij in pomožnih sredstev,
• beleženje vsebine podatkov je po strojih lahko različna,
• zajem podatkov z mobilnimi ali stacionarnimi napravami,
• evidenca napak in zastojev, ki se jih v realnem času elektronsko sporoča odgovornim osebam,
• opcija elektronska povezava s tehtnicami,
• opcija zajem podatkov, ki jih lahko posreduje posamezen stroj, za potrebe dodatne analize.


Kalkulacije

• poljubno število različnih izračunov pred in pokalkulacije,
• predkalkulacije na osnovi osnovnih normativov ali delovnih nalogov,
• izračun cen in zapis v cenike,
• pokalkulacije delovnih nalogov,
• arhivi pred in pokalkulacije,
• primerjave arhiv, planirano – realizirano že v fazi postopka izdelave.

Delovni nalogi

• poljubno število vrst planskih in proizvodnih delovnih nalogov,
• različne možnosti prenosa pozicij prodajnega naročila na delovne naloge,
• normativi delovnih nalogov ločeni od osnovnih normativov,
• variantni delovni nalogi za potrebe variantnega naročanja in izdelave,
• variante, prioritete in statusi delovnih nalogov,
• rezervacije materialov po ISO kodi na osnovi kosovnic delovnih nalogov in zaloge,
• dodatna programska orodja za kreiranje in pripravo normativov delovnih nalogov,
• specifične dodatne rešitve za prilagoditev procesov proizvodnje,
• priprava in vodenje merilnih in kontrolnih protokolov,
• avtomatska povezava s skladišči za materiale in izdelke,
• plan prenosnic materialov v medfazna skladišča na osnovi zaloge in plana delovnih nalogov,
• enostavno planiranje kapacitet strojev na osnovi delovnih listov,
• planiranje in naročanje materialov na osnovi kosovnic delovnih nalogov,
• terminiranje operacij delovnih nalogov – opcija v ločenem programu,
• avtomatski nabor potrebnih A-testov ali certifikatov iz izdajnic materialov za delovni nalog pri izdelavi dobavnice za odpremo,
• storitveni nalogi za potrebe servisa, vzdrževanja in storitev na terenu.


Evidenca materialov

• vodenje porabe materialov po ISO sledljivosti (A-testi, serijskimi številkami, certifikati),
• vodenje izdelave polizdelkov in končnih izdelkov po ISO sledljivosti (serijska številka),
• beleženje ISO kode s pomočjo črtne kode in mobilnimi napravami,
• vodenje koristnih ostankov po ISO kodi,
• odlagalna mesta v skladiščih z možnostjo omejitve na težo, dimenzije, posamezen artikel.