CRM – Upravljanje odnosov s strankami

Spoznajte svoje partnerje

Preizkušeno vodenje trženja in prodaje

Vsak posamezen kupec ali dobavitelj je pomemben za podjetje. Vendar ali veste, kateri poslovni partnerji so z vidika ustvarjenega prometa in dela oziroma stroškov najbolj donosni?

Dobra informacija je ključnega pomena za sklenitev in ohranjanje posla ter navsezadnje za ustvarjanje dobička. Prav ohranjanje zvestih partnerjev je še posebej pomembno, saj je tudi do 10-krat cenejše od iskanja novih! Skrb za partnerje, predvsem pa za kupce, terja nenehno delo in to ob uporabi pravih, točnih in hitrih informacij.

ERP sistem Saop Proizvodnja se povezuje s CRM sistemi partnerjev.

CRM je sistem za podporo trženju in prodaji, ki ima vedno pravi odgovor, ko gre za vprašanja o kupcih – ne glede na to, ali razvijate trženjsko akcijo za nove ali obstoječe kupce, se pripravljate na prodajni sestanek, vzdržujete stik ali usklajujete zadnjo ponudbo. Posebna prednost sistema je prilagodljivost realnim potrebam uporabnikov glede kompleksnosti podpore trženjsko-prodajnemu procesu. Podjetje tako pridobi rešitev, s katero podpre začetne zahteve glede upravljanja odnosov s strankami, kasneje pa lahko začne z izkoriščanjem še ostalih, naprednejših zmožnosti.


CRM_MIT

Zaokrožene zmožnosti

Z uporabo rešitve CRM podprete vse ključne vidike trženja in prodaje:
• vodenje evidence partnerjev;
• kartica kupca (matični podatki podjetja, kontaktni podatki z zaposlenimi, pretekli stiki, trženjske akcije, prodajna dokumentacija, kupljeni produkti, storitve, projekti, podatki o prometu, plačilih…);
• spremljanje stikov s strankami (telefonski pogovori, e-pošta, sestanki…);
• upravljanje trženjskih in prodajnih akcij;
• vodenje prodajne dokumentacije: ponudbe, pogodbe, prodajna naročila, izdani računi…


Sodelovanje pri prodaji

CRM prodajnim ekipam zagotavlja učinkovito sodelovanje:
• obvladovanje zapisov, opažanj in dogovorov s posameznim partnerjem ter deljenje informacij s sodelavci;
• preprosto dodeljevanje nadaljnjih aktivnosti in opozarjanje na bližajoče se aktivnosti;
• hiter dostop do aktualne prodajne dokumentacije, na primer zadnje različice ponudbe ali pogodbe, še ko je stranka na telefonu;
• učinkovito usklajevanje terminov sestankov – prek vpogleda v koledarje sodelavcev enostavno izberete skupen prosti termin;
• s hitrim izborom udeležencev iz nabora kontaktnih oseb iz evidence partnerjev preprosto pošljete trženjsko obvestilo, prodajno akcijo ali vabilo na seminar po elektronski pošti;
• v vsakem trenutku imate na razpolago bistvene informacije o posameznem produktu, komu ste ga ponudili, kakšna je bila prodaja;
• na prodajnem sestanku imate pri roki celotno zgodovino poslovanja s partnerjem, vključno z aktivnostmi, ki so jih izvajali sodelavci;
• po službenem potovanju vam ni treba porabiti ure in ure za prepisovanje dogovorov s partnerji iz beležk v rokovniku, vse informacije sproti zapisujete z notesnikom, tablico ali pametnim telefonom.


Vodenje trženja in prodaje

Z uporabo rešitve CRM izboljšate ključne sposobnosti za delo s kupci in ustvarjanje uspešnih dolgoročnih partnerstev:
• vsi podatki o partnerjih na enem mestu;
• natančen in sistematičen pregled vseh aktivnosti, povezanih z določenim partnerjem;
• evidenca poslovnih stikov preko različnih kanalov (telefon, e-pošta, sestanki, predstavitve…);
• izvajanje trženjskih in prodajnih akcij (pregledna priprava in spremljanje tekočih aktivnosti po posameznih akcijah);
• možnost hitre priprave ponudbe za posameznega partnerja, vodenje različic ponudb, pregled in spremljanje – pospeševanje prodaje;
• spremljanje prodajnega lijaka za lažje napovedovanje prodajnih rezultatov;
• povezava s programom MS Outlook (opomniki za tekoče in bodoče aktivnosti, organizacija skupinskih dogodkov…);
• mobilno izvajanje in vodenje prodajnih aktivnosti.

CRM_MIT-2