Storitve

Storitve MIT za uspešno implementacijo poslovnega informacijskega sistema

Nakup strojne in programske opreme še zdaleč ne zadošča za uspešno uporabo pri vsakodnevnem poslovanju. Kakovostna uvedba programske opreme v poslovne procese je šele tisto, kar podjetju zagotavlja, da bo s svojo naložbo ustvaril največjo možno dobičkonosnost.

Prednosti MIT-ovih storitev uvedbe:

 • preizkušena metodologija, ki daje hitre in kakovostne rezultate;
 • nižji stroški in hitrejša izvedba projektov v primerjavi s konkurenco;
 • obvladovanje dobrih praks poslovanja v različnih gospodarskih panogah in dejavnostih;
 • podpora specifičnim poslovnim procesom, ki ustvarjajo konkurenčno prednost.

MITova ekipa intenzivno sodeluje v vseh fazah projekta. Z dobro definicijo poslovnih ciljev, s predlogom optimizacije poslovnih procesov in svetovanjem o učinkoviti izrabi poslovnega informacijskega sistema vam zagotovi rešitev, ki je usklajena z vašimi poslovnimi izzivi.

Dobra praksa uvedbe

Metodologija, ki jo uporablja MIT v svojih storitvah uvedbe vključuje vse vidike izgradnje agilnega, prožnega in trajnostno naravnanega poslovnega sistema:

 • poslovna analiza,
 • prenova poslovnih procesov,
 • prilagajanje programskih rešitev,
 • razvoj po naročilu,
 • implementacija sistema,
 • vzpostavitev koncepta poslovanja skozi MIT Orkester,
 • šolanje ključnih uporabnikov,
 • prototipiranje (namestitev prototipa in predhodno preverjanje programske podpore procesom).

Celovit nabor storitev

MIT nastopa z obširnimi poslovno organizacijskimi znanji in bogatimi izkušnjami. S tem zagotovi naročniku vse storitve, ki se pričakujejo od profesionalno vodene uvedbe .

 • Izdelava koncepta poslovnih, organizacijskih in informacijskih rešitev.
 • Preoblikovanje poslovnih procesov – reinženiring.
 • Izdelava internih organizacijskih predpisov.
 • Implementacija celovite poslovno informacijske rešitve (ERP sistema).
 • Integracija ERP sistema z drugimi informacijskimi sistemi (logistični sistemi, procesno vodenje proizvodnje, sistemi za upravljanje z dokumenti…).
 • Postavitev sistema poslovnega obveščanja BI@MIT z najsodobnejšimi orodji Business Intelligence.
 • Določitev in informatizacija ključnih kazalnikov uspešnosti BSC@MIT.
 • Vzpostavitev učinkovitega upravljanja odnosov s strankami CRM@MIT.
 • Projektno vodenje.

Dobičkonosnost se začne že pri uvedbi

Storitve, ki so na voljo ob nakupu poslovnih rešitev MIT, prinašajo vrsto koristi, ki še povečajo dodano vrednost naložbe.

 • Prihranek pri stroških prenove informacijskega sistema, saj ni potrebno zaposliti lastnih strokovnjakov za posamezna področja ali najemati zunanjih svetovalcev.
 • Prenos poslovno-organizacijskih znanj v naročnikovo poslovanje.
 • Dvig ravni interne organiziranosti.
 • Učinkovitejše izvajanje poslovnih procesov.
 • Izboljšanje usposobljenosti in znanj uporabnikov poslovno informacijskega sistema (ERP sistema).
 • Optimalna uporaba informacijskega sistema tudi z vidika različnih potreb uporabnikov (vodstvo, operativa…).
 • Sproten nadzor nad uspešnostjo poslovanja.
 • Prave in takojšnje informacije za poslovno odločanje.