Splošni pogoji: S prijavo dovoljujem družbi MIT informatika d.o.o. obdelovanje posredovanih osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/07). S podpisom dovoljujem podjetju MIT informacijske rešitve d.o.o. hranjenje posredovanih osebnih podatkov za obdobje 5 (petih) let z namenom obveščanja o novostih iz poslovanja, zakonodaje, o ponudbi družbe MIT informatika d.o.o., za izdelavo tržnih analiz in prilagoditve obveščanja glede na morebitno segmentiranje ponudbe.