Vsebine posveta

Posvet MIT informatika - Opremljeni za digitalno prihodnost

Kaj podjetjem prinaša digitalizacija in kako se je lotiti?

dr. Matjaž Roblek, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, LIPPS Laboratorij za inženiring poslovnih in produkcijskih sistemov

Digitalizacija, digitalna transformacija, Industrija 4.0 – nove tehnološke rešitve so znane in obvladovane ter pripravljene za uporabo v poslovno produkcijskih sistemih. Malo manj pa vemo, kako so poslovni sistemi pripravljeni nanje in kakšna bo simbioza novih tehnologij in ljudi v poslovnih procesih. Ocene znanih analitskih podjetij kažejo, da je pred nami močnejši tehnološki preskok, ki vključuje set novih tehnologij, katerih implementacija mora biti ciljno vodena, da v pričakovanem času dobimo načrtovane rezultate. Podjetje, ki bo bolj inovativno pri izkoriščanju potenciala digitalizacije in tudi v načinu njegove uvedbe, lahko pričakuje uspešno poslovno zgodbo.

Digitalna preobrazba poslovne skupine Gorenje

Matjaž Lekše, Gorenje d.d.

Skupina Gorenje ima dolgoletno tradicijo na področju informatizacije in avtomatizacije poslovnih procesov. Pred dvema letoma je Skupina področje digitalizacije še bistveno pospešila z iniciativo digitalne preobrazbe. Danes že žanje rezultate projektov, ki se izvajajo na tej osnovi. Predstavljene bodo nekatere aplikacije najsodobnejših tehnologij na področju digitalizacije, ki jih razvija Gorenje.

IoT v praksi – preventivno vzdrževanje orodja

Tibor Zavrl, svetovalec, MIT informatika d.o.o.

Vzdrževanje naprav in orodja planiramo na osnovi statističnih podatkov. Vseeno nas presenetijo okvare kljub preventivi. Kako to preprečiti? Današnja tehnologija IoT senzorjev in pametnih telefonov nam že posreduje real-time dodatne informacije za analizo in korektivne ukrepe.

IoT 4 grow – selected patterns in real life

mag. Stefan Klaming, , IoT40 Systems GmbH

IoT initiatives doesn’t need to be big and expensive. Successful companies start with Pilot-Initiatives with realizable results with the concept of »Think Big, Start Small, Learn Fast«.

IoT Powered Warehousing

Alexander Engles, Solopex

We present a dynamic warehousing system that combines the power of smart sensors on the frontend side with sophisticated data intelligence in the IoT backend. It automatically finds the best free locations for incoming goods and creates a perfect digital mirror of all warehousing operations. This allows industrial manufacturers and retail distribution centers to keep pace with the increasing goods flow boosted by lean manufacturing and I4.0 technology.

Optimizacija planiranja proizvodnje z umetno inteligenco

Tibor Zavrl, svetovalec, MIT informatika d.o.o., dr. Alexander Engles, direktor, Solopex d.o.o.

Stalna želja proizvodnih podjetij je, da bi svojim kupcem dostavili naročene izdelke čim prej. Ob tem bi želeli imeti optimalno vodeno proizvodnjo, brez mrtvih hodov, z optimalnimi serijami in nadzorovanimi stroški. Zato potrebujemo vrhunske proizvodne plane. Za plan potrebujemo poleg seznama naročil, ki ga pretočimo na delovne naloge, tudi popis tehnoloških postopkov, kosovnic ali receptur. Posamezni deli proizvodnje imajo pri planiranju svoje posebnosti (npr. barvanje od svetlih do temnih, nastavitve strojev,..), kar pišemo v predloge za planiranje. S tem zagotavljamo optimalen potek proizvodnje, krajše čase menjave orodij in čiščenja in s tem prihranke. S številom delovnih nalogov in operacij se eksponentno povečuje zahtevnost planiranja. Planerju lahko omogočimo pripravo več simulacij plana. Planer lahko pripravo plana prepusti orodju umetne inteligence, ki pri večjem obsegu naročil nalogo opravi 30 % bolje! Vsak plan se razlikuje od izvedbe, kar nadzorujemo z orodji poslovne inteligence. Z izsledki popravljamo normative, predloge za planiranje in tako stalno izboljšujemo svoje napovedi.

Še mislite, da brez papirja ne gre?

Slađana Gogić in mag. Dular Tomaž, MIT informatika d.o.o.

Papir je povsod okrog nas. Računi, pogodbe in evidence so samo nekateri dokumenti, ki jih srečujemo vsakodnevno pri poslovanju. Sprejeti idejo o brezpapirno podprtem poslovnem procesu, dostopnem na enem mestu, ni enostavno in ne gre čez noč. Elektronsko delo z dokumenti, enostavno sodelovanje med zaposlenimi in hitro izvajanje poslovnih aktivnosti dviguje produktivnost in učinkovitost.

Vgrajena analitika za dobičkonosne vsakodnevne odločitve – primer uporabe

mag. Tomaž Dular, MIT informatika

Orodja umetne inteligence iščejo zakonitosti v podatkih. Zanimalo nas je, ali obstajajo zakonitosti v plačilnih navadah podjetij preden postanejo nesolventna in ali bi to lahko orodja umetne inteligence izrabili za zgodnje obveščanje oddelka prodaje.