Novice in dogodki

Vzemite si čas in se opremite za digitalno prihodnost

V poslu je vedno bolj napeto. Šteje vsaka minuta in vsak evro. Prostora za napake ni več. Odločitve morajo biti hitre, ukrepi morajo biti natančno ciljani. Vse to brez kompromisa pri kakovosti, ceni in času izvedbe. Digitalna transformacija je na pohodu, poslovne odločitve se bodo v bodoče sprejemale samo še na osnovi mase podatkov in to ob pomoči umetne inteligence. Delovni procesi se bodo odvijali maksimalno avtomatizirano z minimalnimi človeškimi posegi.

Kaj se nam obeta, kako se z izzivi digitalizacije srečujejo najboljši, kakšne poslovne in optimizacijske priložnosti ponujajo nove tehnologije?

Vzemite si čas in se 26. septembra 2017 udeležite poslovno-strokovnega srečanja: Opremljeni za digitalno prihodnost na Dvoru Jezeršek, Zgornji Brnik.

Na dogodku boste spoznali dobre poslovne prakse in napredne digitalizacijske projekte ter se pogovarjali o sodobnih pristopih, ki ustvarjajo novo vrednost. Kaj prinaša digitalizacija in kako se je lotiti bo pojasnil dr. Matjaž Roblek iz Fakultete za organizacijske vede. Svoje izkušnje in načrte bo predstavilo Gorenje, ki je že dobro zakorakalo na pot digitalizacije. Iz prve roke boste slišali še druge zanimive zgodbe o uspešnem reševanju izzivov digitalne transformacije, ob prijetnem druženju pa bo dovolj priložnosti, da boste izmenjali znanje in izkušnje s predavatelji in z ostalimi udeleženci.

Rezervirajte 26. september 2017 za 11. tradicionalni Dan MIT-a še danes.

Veselimo se srečanja z vami in vas lepo pozdravljamo!

Ekipa MIT informatika d. o. o.


Srečanje uporabnikov programskih rešitev MIT Orkester, 6. junij 2017 – Nove rešitve s posluhom za uporabnike

Podjetje MIT informatika je na tradicionalnem srečanju z uporabniki predstavilo vrsto novosti, ki proizvodnim podjetjem poenostavljajo poslovanje ter povečujejo učinkovitost.

Zadnje srečanje z uporabniki, ki je potekalo 6. junija na Dvoru Jezeršek, je potrdilo MITovo zavezo k nenehnim izboljšavam svojih poslovnih informacijskih rešitev. Podjetje je predstavilo vrsto novosti, ki so plod inovativnosti in razvojne usmerjenosti podjetja ter sodelovanja z uporabniki.

MITove novosti prek avtomatizacije in digitalizacije poenostavljajo delovne postopke na različnih segmentih poslovanja. Poslovni svetovalci so predstavili sodobne pristope pri brezpapirnem poslovanju z dobavitelji in kupci od obvladovanja nabavnih povpraševanj do elektronke izmenjave nabavnih dokumentov in prodajnih reklamacij. Posebno pozornost je požela predstavitev načrtovanja proizvodnje s pomočjo umetne inteligence. Predstavljene so bile tudi nove spletne zmožnosti, ki zaposlenim omogočajo dostop do nalog in dokumentov od kjer koli in kadarkoli, na primer za potrjevanje računov ter osebni portal s kadrovskimi vsebinami.

Med pomembnimi novostmi v poslovnem informacijskem sistemu MIT Orkester so bile izpostavljene tudi nove poenostavitve pri maloprodajnem poslovanju, vključno z interaktivnim vpogledom v prodajno uspešnost. Poleg tega so udeleženci spoznali še napredne zmožnosti za upravljanje denarnega toka ter obvladovanje stroškov dela.

MIT informatika je prepoznavna tudi po svojih nišnih rešitvah. Tako je bilo prikazano povezovanje poslovnega informacijskega sistema z elektronskimi tehtnicami, ki proizvodno-predelovalnim podjetjem poenostavlja vključevanje tehtanja v poslovne procese.

Na srečanju so gostovali tudi predstavniki partnerskih podjetij. Podjetje Brihteja je predstavilo pristope in rešitve za delovanje poslovnih aplikacij v računalniškem oblaku, podjetje B2 pa je predstavilo zmožnosti za avtomatsko pripravo vizualiziranih poslovnih poročil.

MIT informatika - Srečanje naročnikov
MIT informatika - Srečanje naročnikov

Podjetje MIT informatika novo priložnost našlo pri srbskih predelovalcih odpadkov

Podjetje MIT informatika bo s prodajo novim strankam iz dejavnosti predelave odpadkov okrepilo svojo prisotnost na srbskem tržišču ter utrdilo prepoznavnost svojih informacijskih rešitev pri proizvodnih podjetjih iz drugih dejavnosti.

BEOGRAD, KRANJ, 25. 5. 2017 – Podjetje MIT informatika je na Ambasadi Republike Slovenije v Republiki Srbiji priredilo poslovno srečanje s podjetji, ki se v Srbiji ukvarjajo s predelavo odpadkov in so se ga udeležila glavna srbska podjetja za predelavo odpadkov. Udeleženci so spoznali dobre prakse uporabe povezanih informacijskih rešitev, brezpapirnega poslovanja in konceptov Industrije 4.0, s katerimi so poslovno učinkovitost že izboljšali nekateri vodilni predelovalci odpadkov v regiji. Poleg dobrih praks so MIT-ovi poslovni svetovalci predstavili nabor rešitev za optimizacijo in avtomatizacijo poslovnih procesov pri predelavi odpadkov. Slednje pripomorejo k dvigu produktivnosti, znižanju stroškov ter zmanjševanju zakonskih tveganj, s čimer predelovalcem odpadkov pomagajo pri povečevanju dodane vrednosti in dobičkonosnosti.

»Razgovori s srbskimi podjetji so nam odkrili velik potencial za prodajo naših informacijskih rešitev za dejavnost predelave odpadkov. Nekatera podjetja so prepoznala našo vrednost za njihovo poslovanje ter izrazila resno zanimanje za naložbo poslovni informacijski sistem MIT Orkester,« je povedala Marjeta Povalej, direktorica MIT informatika.

Podjetje MIT informatika je usmerjeno v razvoj poslovnih informacijskih sistemov za proizvodna podjetja vseh velikosti. Podjetjem iz različnih proizvodnih in predelovalnih dejavnosti zagotavlja visoko stopnjo digitalizacije in avtomatizacije poslovnih procesov, s katerimi povečajo učinkovitost in okrepijo konkurenčnost.

»Na srbskem tržišču smo že pridobili prve partnerje, ki želijo v svojo ponudbo vključiti naše rešitve. S tem bomo svojo prisotnost okrepili tudi v ostalih proizvodnih panogah, kjer MIT informatika zagotavlja preizkušene informacijske rešitve,« je še povedala Marjeta Povalej.

Podjetje MIT informatika je na srbskem tržišču že prisotno prek hčerinskih družb slovenskih podjetij, nove posle v dejavnosti predelave odpadkov pa pričakujejo že v drugi polovici letošnjega leta.

MIT informatika v Republiki Srbiji za dejavnost predelave odpadkov
MIT informatika v Republiki Srbiji za dejavnost predelave odpadkov

Veljate toliko, kot ste povezani

Uspešno digitalno poslovanje temelji na tesnem informacijsko-komunikacijskem povezovanju sistemov, procesov in ljudi.

Digitalizacija je postala temelj poslovne strategije vseh podjetij, ki načrtujejo dolgoročno rast in mednarodni preboj. Kot je potrdil naš 10. posvet z naslovom »Povezovanje je nov vir dodane vrednosti«, bo za uspešne digitalizacijske projekte ključnega pomena zmožnost povezovanja informacijskih sistemov, poslovnih procesov in ljudi. Takšno povezovanje že poganja globalne oskrbne verige, katerih del so tudi slovenska podjetja. V notranjem poslovanju podjetij pa omogoča dvig operativne učinkovitosti in konkurenčnosti.

»Integracija sistemov in poslovnih procesov podjetjem omogoča uporabo najboljših rešitev za posamezno poslovno področje, s čimer izboljšajo ključne kazalnike poslovanja in učinkovito podprejo strateške poslovne izboljšave,« je dejala Marjeta Povalej, direktorica MIT informatika.

MIT informatika posvet

Na posvetu so bile predstavljene dobre prakse povezovanja informacijskih sistemov znotraj poslovnih skupin, med podjetji v oskrbni verigi ter pri zunanjem izvajanju storitev in poslovnih procesov. Mag. Vladimir Bukvič, svetovalec uprave v podjetju Termit, je prikazal uporabo konceptov industrije 4.0 v rudarski panogi. Predstavljen je bil projekt umestitve lokalne ERP-rešitve v podjetju Belimed, kjer so MIT Orkester povezali v usklajen sistem za globalno poslovanje na ravni celotne mednarodne skupine. S tem so dosegli pohitritev prenosa tehnologije za lansiranje proizvodnje novih farmacevtskih in medicinskih strojev, s čimer so skrajšali dobavne roke in znižali stroške.

Integracija sistemov in partnerjev ima že sedaj pomemben vpliv na učinkovitost v oskrbni verigi. Na posvetu je bilo predstavljeno vključevanje zunanjih logističnih storitev v proces interne logistike Steklarne Hrastnik. Udeleženci pa so spoznali tudi rezultate zunanjega izvajanja celotne logistične funkcije Založbe Rokus Klett. Matic Jurkošek, direktor prodaje v Založbi Rokus Klett, je prikazal, kako so s pomočjo tesnega povezovanja poslovnega sistema MIT Orkester in skladiščnega sistema zunanjega logista podprli 25-odstotno rast števila odprem in za 40 odstotkov zmanjšali reklamacije.

Tomaž Dular, poslovni svetovalec v podjetju MIT informatika, je predstavil tehnološke izzive pri digitalizaciji poslovanja. Izpostavil je razvojne aktivnosti podjetja MIT informatika na področju storitveno usmerjenega povezovanja (SOA), izgradnje mikro aplikacijskih vmesnikov za povezovanje z zunanjimi storitvami ter poslovnimi sistemi drugih proizvajalcev pa tudi aktivnosti na področju poslovne analitike in obdelave velikih podatkov. Posvet smo zaključili z vpogledom v digitalno prihodnost in razkritjem poti, ki jo bodo podjetja prehodila v iskanju novih priložnosti ter potencialov za uspeh v digitalni družbi.


Podjetje MIT je na vsakoletnem srečanju uporabnikov predstavilo nove spletne in mobilne aplikacije, ki proizvodnim podjetjem
poenostavljajo izvedbo digitalne transformacije.

Srecanje_uporabnikov_2016_PRSlovenska proizvodna podjetja vse bolj intenzivno iščejo rešitve, s katerimi bi odgovorila na izzive pri povezovanju s partnerji v oskrbni verigi ter pri povečevanju lastne učinkovitosti. Poslovni partnerji z razvitih tržišč pričakujejo visoko odzivnost, prilagodljivost in konkurenčne cene, kar je možno doseči le z digitalno transformacijo poslovanja in proizvodnje. Podjetje MIT informatika je na tradicionalnem srečanju z uporabniki njihovih informacijskih rešitev predstavilo vrsto novih zmožnosti, rešitev in konceptov, ki so proizvodnim podjetjem na voljo kot sestavni deli digitalne strategije. Uporabniki so spoznali sodobne pristope pri medpodjetniškem ter internem povezovanju informacijskih sistemov, kakor tudi povezovanje temeljnih transakcijskih sistemov podjetja z lokalnimi in oblačnimi mikro aplikacijami. Poleg povezovanja, ki je eno od osnovnih zahtev digitaliziranih vrednostnih verig, je bila predstavljena še napredna obdelava podatkov iz proizvodnje za potrebe odločanja in krmiljenja procesov ter podpora brezpapirnemu in mobilnemu poslovanju v nabavi, prodaji in logistiki.

»Eden najpomembnejših dosežkov podjetja v zadnjem času so gotovo nove spletne aplikacije, ki omogočajo izvajanje poslovnih nalog vedno in povsod ter odpiranje poslovnega informacijskega sistema MIT Orkester za zunanje aplikacije, vključno s programskimi storitvami v oblaku,« je povedala Marjeta Povalej, direktorica podjetja MIT informatika.

Nove aplikacije prenašajo na splet in v mobilno izvajanje praktično vse funkcije, ki ustvarjajo dodano vrednost, na primer obvladovanje odnosov s kupci in dobavitelji, prodajo končnim potrošnikom in podjetjem ter proizvodnjo in logistiko. Prek spleta je uporabnikom na voljo tudi nov analitični sistem pa tudi aplikacije za upravljanje s človeškimi viri, kot sta kadrovski portal ter evidenca prisotnosti.

»Poleg celovitega nabora standardnih poslovnih programov MIT že danes ponuja podjetjem širok nabor informacijsko-komunikacijskih rešitev za digitalizacijo proizvodnje, od interneta stvari, do obdelav podatkov ter povezovanja proizvodnih procesov s partnerskimi informacijskimi sistemi,« je še povedala Marjeta Povalej.

S predstavljenimi rešitvami podjetja podprejo vse tri vidike digitalizacije: povezovanje s poslovnimi partnerji prek omrežij za ustvarjanje vrednosti, vključevanje v neprekinjeno digitalizacijo celotne vrednostne verige ter vertikalno povezovanje proizvodnih sistemov z ostalimi deležniki v posamezni panogi. Prek inovativne uporabe ključnih gradnikov digitalizacije, kot so industrijski internet stvari, računalništvo v oblaku, obdelava velikih podatkov ter brezpapirno poslovanje in povezovanje, proizvodna podjetja lažje stopijo na pot pametnih tovarn in četrte industrijske revolucije.

 

IKT informator, časnik Finance, 14. 7. 2016


MIT z novim imenom usmerjen na tuje trge

Podjetje MIT informacijske rešitve d.o.o. se je zaradi razvoja dejavnosti razdelilo – poslovno-informacijski del podjetja preimenovan v MIT informatika d.o.o.

KRANJ, 7. 4. 2016 – Podjetje MIT informacijske rešitve d.o.o., eden vodilnih ponudnikov celovitih poslovnih informacijskih sistemov (ERP) predvsem za proizvodna podjetja se je razdelilo na podjetji MIT informatika d.o.o. ter GI svetovanje d.o.o. Poslovno-informacijsko dejavnost prevzema MIT informatika d.o.o. podjetje pa se je za preimenovanje odločilo predvsem zaradi boljše prepoznavnosti na tujih trgih, kamor se vse bolj intenzivno usmerja.
»Pričakujemo, da bomo z MIT informatiko lažje gradili prepoznavnost tako na regionalnih tržiščih na Balkanu kot tudi v EU. Podjetje je hkrati ohranilo svojo celostno grafično podobo, s čimer potrjujemo poslovno kontinuiteto ter dolgoročne partnerske odnose z našimi naročniki,« je povedala Marjeta Povalej, direktorica MIT informatika.

Podjetje v letošnjem letu načrtuje 10-odstotno rast na tujih trgih, predvsem v Republiki Srbiji in na Hrvaškem, pri čemer krepi prodajo tudi v Sloveniji.
MIT informatika d.o.o. je kot univerzalni pravni naslednik podjetja MIT informacijske rešitve d.o.o. ohranilo vsa pravna razmerja iz naslova pogodb z naročniki in zaposlenimi, ki so bile sklenjene s podjetjem MIT informacijske rešitve d.o.o. Drugo podjetje, GI svetovanje d.o.o. pa je prevzelo svetovalne, terapevtske, fotografske, medijske in založniške dejavnosti.


MIT v 2016 z visokimi potenciali za rast in razvoj

MIT rast in razvoj 2016

Podjetje MIT je minulo leto zaključilo z rastjo tako na domačem kot tujih tržiščih, pri čemer načrtuje nadaljevanje rasti tudi v letu 2016. Med ključnimi gonili rasti bo prenova informacijskih sistemov v proizvodnih podjetjih, ki se zavedajo, da morajo za izboljšanje poslovne uspešnosti obvladovati vse vidike poslovanja.

»Primarno tržišče za MITove poslovne rešitve bodo še naprej velika in srednja proizvodna podjetja, vedno bolj pomembno pa je tudi tržišče majhnih podjetij,« je povedala direktorica Marjeta Povalej.

Na tem segmentu podjetje načrtuje povečanje tržnega deleža z različico poslovnega sistema MIT OrketsterM, prilagojeno posebnostim manjših proizvodnih podjetij.

Podjetje bo v letu 2016 nadaljevalo razvoj nove generacije svojih ERP-rešitev, pri čemer bo odprlo tudi nova delovna mesta. Nova generacija MITovih poslovnih rešitev bo temeljila na mobilnih tehnologijah, brezpapirnem poslovanju in naprednih pristopih obdelav podatkov ter podpirale nove poslovne modele, ki jih ob razširjanju digitalizacije uvaja vse več podjetij.


Brezplačna predstavitev poslovno informacijskega sistema za manjša proizvodna podjetja MIT OrkesterM  

 

Ne spreglejte! Konkretna rešitev za vaše probleme.

Ne izgubljajte več časa in denarja. Preverite preizkušene rešitve problemov, s katerimi se sooča vaše in še na stotine drugih manjših proizvodnih podjetij. Koristno porabite svoj čas in se čimprej prijavite na predstavitev prilagojenega poslovnega informacijskega sistema za manjša proizvodna podjetja MIT OrkesterM.


Podjetje MIT je na 9. tradicionalnem strokovnem posvetu z naslovom Poslovni sistemi v mobilnem stilu, ki je potekal 20. oktobra 2015 na Dvoru Jezeršek, podalo pregled dobrih praks in priložnosti za izboljšave, ki se podjetjem ponujajo z uvedbo rešitev MIT Mobilna pisarna in mobile@MIT.

Mobilno poslovanje, ki ga spodbuja uporaba vedno bolj zmogljivih naprav in povezav, podjetjem omogoča optimizacijo poslovnih procesov in delovnih postopkov, tako pri delu na terenu kot na lokaciji podjetja. 9. tradicionalni strokovni posvet podjetja MIT informacijske rešitve d. o. o., ki je bil posvečen poslovni mobilnosti, je odkril inovativne rešitve in pristope, s katerimi podjetja svoj poslovni sistem nadgradijo z mobilnimi zmožnostmi ter dosežejo boljše poslovne rezultate. Osrednja tema letošnjega posveta je bila poslovna mobilnost. MIT-ove nove rešitve podpirajo mobilnost v ključnih procesih, od logistike in proizvodnje do prodaje, nabave in vrhnjega vodenja. »Osnova je kakovosten poslovni informacijski sistem. Vse, kar se dogaja v sistemu, je možno spremljati in izvajati tudi na mobilen način, tam, kjer se oseba nahaja, med prodajnimi policami, pri stranki ali na službeni poti.«

PosvetMIT_2015

»Stremimo k temu, da iščemo področja, ki se jih da še dodatno optimizirati,« je povedala Marjeta Povalej, direktorica MIT-a. »V logistiki in komerciali smo naredili veliko, pri čemer izkoriščamo potenciale v podjetjih tako, da zmanjšamo število napak, reklamacij, optimiziramo procese in zmanjšamo zamude.«

Poleg dobre prakse uporabe poslovnega sistema MIT Orkester pri optimizaciji proizvodnje, je bila predstavljena mobilna logistika v podjetju Donit Tesnit ter širok nabor zmožnosti, ki jih za mobilno vodenje skladiščno-logističnega procesa nudi rešitev mobile@MIT. Udeleženci so spoznali tudi prednosti in koristi mobilnega zajemanja podatkov in vodenja dokumentov prek Mobilne pisarne ter spremljanje proizvodnje v realnem času prek mobilnega sistema za poslovno poročanje.